Browse Items (2 total)

  • Tags: Psychological Disorders

Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) ve kontrollü araştırma destek olmak amacıyla Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ilk tedavilerden biridir artık giderek diğer psikolojik bozukluklar kadar uzatıldı. Bu çalışmada anksiyete…

L'EMDR est une approche psychothérapie intégrative proposé de traiter un large éventail de troubles psychologiques. Il s'agit de la première revue française de l'efficacité de l'EMDR. L'efficacité EMDR est d'abord montrer par des études de cas non…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2