Browse Items (3 total)

  • Tags: Rational Emotive Behavior Therapy

Onlangse navorsing in psigoterapie reflekteer die ontwikkeling van 'n pragmatiese eklektisisme. Die nuwe eklektisisme pas in die groeiende persepsie dat relevante aspekte van verskillende denkskole saamgevat moet word om meer gebalanseerde,…

We assigned sixty-two test-anxious undergraduates to eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), rational emotive therapy (RET), and information only, which were administered in a single session by trained, "blind" therapists. At posttest,…

We assigned sixty-two test-anxious undergraduates to eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), rational emotive therapy (RET), and information only, which were administered in a single session by trained, "blind" therapists. At posttest,…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2