Browse Items (3 total)

  • Tags: Relapse Prevention

Er is op beperkte schaal onderzoek verricht naar de toepassing van EMDR bij verslavingen waarbij bv. herinneringen aan intense trek en/of terugval als uitgangspunt genomen worden. Hoewel de resultaten tot dusver veelbelovend lijken, is meer onderzoek…

There have been suggestions in the literature since 1994 that eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) may serve as an effective adjunct to the addiction treatment process; however, follow-up research in this area has been limited. This…

Most sex offenders in treatment in the United States understand and adapt well to the predominantly cognitive/behavioral/relapse prevention (RP) aspects of their treatment. "No more victims" is the fundamental goal of sex offender treatment, and due…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2