Browse Items (1 total)

  • Tags: Research Track

Tijdens het Europese EMDR congres vonden de research tracks plaats in de Kilimanjaro zaal. Met een wirwar aan gangen was deze zaal niet bepaald goed te vinden, toch werden de research tracks goed bezocht. Het niveau van de gepresenteerde studies was…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2