Browse Items (1 total)

  • Tags: Retrieval

Dit experiment is gebaseerd op de hypothese dat de omvang van de EMDR-effecten kritisch hangt af van de mate waarin het werkgeheugen (WM) is belast tijdens het ophalen. De deelnemers deden herinneren aan pijnlijke herinneringen tijdens het uitvoeren…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2