Browse Items (2 total)

  • Tags: Revenge

Until now, best practise regarding treatment of anger seems to be mostly focused on improving control over angry outbursts. The treatment as usual is cognitive and behaviour oriented. For trauma related internalizing symptoms (anxiety, panic,…

Tags: ,

In deze workshop richt de aandacht zich op de EMDR-behandeling van agressie- en wraakproblemen als gevolg van beschadigende ervaringen in het verleden. Allereerst wordt stilgestaan bij valkuilen in de therapeutische relatie die het vanuit…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2