Browse Items (1 total)

  • Tags: Road Casualties

Dit onderzoek bij verkeersslachtoffers met whiplash-klachten maakte deel uit van een omvangrijker studie naar de kwaliteit van hulpverlening aan slachtoffers van verkeersongevallen, in het kader van het Achmea-project ‘Kwaliteit Slachtofferhulp’.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2