Browse Items (1 total)

  • Tags: SEP

Vooral bij de behandeling van de complexere patiënten met een posttraumatische stressstoornis (PTTS) worden niet altijd de evidence-based behandelvormen toegepast zoals die zijn beschreven in de richtlijnen. Vaak worden slecht gedefinieerde…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2