Browse Items (1 total)

  • Tags: STEPS

In dit onderzoek is gekeken naar de werkzaamheid van EMDR en de individuele vorm van de cognitieve gedragstherapie STEPS in het verminderen van depressieve klachten en suïcidegedachten en het verbeteren van het psychische en fysieke welzijn van…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2