Browse Items (1 total)

  • Tags: School Failure

Karmaşık ve çok yönlü bir karaktere sahip olan okul başarısızlığı, öğrencinin sahip olduğu düşük notlar ile kapasitesinin arasında bir farklılığın bulunmasıdır. Okul başarısızlığında altta yatan psikiyatrik bozukluklar etken olabilmekle birlikte…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2