Browse Items (1 total)

  • Tags: Scoping Review

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli saada parempi käsitys Eye Movement Desensitization ja Reprocessing (EMDR) terapiasta Posttraumaattisen stressihäiriön (PTSD) hoitomenetelmänä. Tutkimuksen ongelman määrittely oli: Mikä vaikutus EMDR terapialla on…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2