Browse Items (8 total)

  • Tags: Self-Esteem

Background: Initial studies have shown that posttraumatic stress disorder (PTSD) can be effectivelytreated in patients with a psychotic disorder. These studies however used adapted treatment protocols, avoided direct exposure to trauma related…

In deze lezing worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de toepassing van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) bij kinderen, die opgenomen zijn in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De onderzoeksvraag was of het mogelijk…

(Een) negatief zelfbeeld is geen aparte DSM-IV classificatie. Niettemin zal er weinig discussie bestaan ten aanzien van de veronderstelling dat (een) negatief zelfbeeld een wezenlijke rol speelt bij veel psychopathologie. Voorbeelden zijn: depressie,…

This study compared eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) with cognitive-behavioral therapy (CBT). Twenty-six children (average age 10.4 years) with behavioral problems were randomly assigned to receive either 4 sessions of EMDR or CBT…

This article examines the use of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) in helping a client address problems with persistent anxiety and a lack of self-esteem. During EMDR treatment, the client explored the dichotomous thinking that had…

This single subject case study implemented in the private practice setting examined body-image disturbance and self-esteem. Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) is the treatment modality. The Self-Esteem Rating Scale and the Body…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2