Browse Items (1 total)

  • Tags: Self-Esteem: Self-Image

Sinds de introductie in 1989 van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is de methode verder ontwikkeld en verfijnd. Het toepassingsgebied is daardoor aanzienlijk uitgebreid. Zo werd een specifieke benadering voor het conceptualiseren…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2