Browse Items (1 total)

  • Tags: Self-Repair

Zelfbeeldproblematiek of negatief zelfbeeld speelt een rol bij verschillende vormen van psychopathologie. Het is in zeker opzicht een transdiagnostische categorie. In de DSM-IV is ‘negatief zelfbeeld’ echter niet opgenomen, hetgeen er onder andere…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2