Browse Items (1 total)

  • Tags: Six Tests

De zes testen, een stabilisatie methode voor chronisch getraumatiseerde en dissociatieve kinderen. De stabilisatie en behandeling van deze kinderen kan gecompliceerd zijn. Vanzelfsprekend is het creëren van een veilige omgeving en een hechtingsfiguur…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2