Browse Items (6 total)

  • Tags: Smoking

Background and objectives: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is an evidence-based treatment for PTSD. Research suggests that it may aid addiction treatment. An experiment was conducted to determine effects of EMDR on cigarette…

Roken vormt wereldwijd de meest te voorkomen doodsoorzaak (Vleeming, Rambali & Opperhuizen, 2002; van Zundert, 2011). Het is belangrijk om nieuwe effectieve behandelingen te ontwikkelen voor rookverslaving, omdat goede behandelingen voor het…

Er is op beperkte schaal onderzoek verricht naar de toepassing van EMDR bij verslavingen waarbij bv. herinneringen aan intense trek en/of terugval als uitgangspunt genomen worden. Hoewel de resultaten tot dusver veelbelovend lijken, is meer onderzoek…

The presence of craving is an important factor in continuing smoking. Following the Elaborated Intrusion (EI) theory of Desire, craving is effective through the formation of smoking-related mental images. In the current study, craving was generated…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2