Browse Items (1 total)

  • Tags: Social Constructionism

Fobies is van die mees algemene versteurings wat onder die aandag van terapeute en dokters kom. Die klassieke behandeling van keuse was SD (sistematiese desensitisasie), soms in kombinasie met hipnose. Meer onlangs het VR- (virtuele realiteit)…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2