Browse Items (1 total)

  • Tags: St. Elisabeth Hospital

Op de polikliniek psychiatrie van het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg loopt sinds 3 jaar een wetenschappelijk onderzoek (RCT) naar de behandeling van paniekstoornissen met of zonder agorafobie. De therapievorm Eye Movement Desensitisation and…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2