Browse Items (2 total)

  • Tags: Stabilization Debate

Graag wil ik reageren op het sterke discussiestuk van Matty Geurink en Hans-Jaap Oppenheim over de behandeling van patiënten met Complexe PTSS in het vorige nummer van EMDR Magazine, en de bijdragen van Erica Aldenkamp en Annemarie van den Brink,…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2