Browse Items (2 total)

  • Tags: Stimulation

Akut stres bozukluğu, Türkiye'de giderek artan ve kişinin hayat kalitesini oldukça bozabilen bir sorundur. Bu konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda hangi tedavi şeklinin daha yararlı olduğu konusunda kesin bir karara varılamamıştır. Göz…

The details of a non-sport-related traumatic injury to an intercollegiate football player are presented. A multi-modal approach for treating trauma symptoms in this case history consisted of cognitive therapy, Eye Movement Desensitization and…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2