Browse Items (1 total)

  • Tags: Strategy of Psychotherapeutic Interventions

Program azylového domu pre týrané ženy sa zameriava nielen na zabezpečenie ochrany klientky, ktorá opustila prostredie domáceho násilia, ale poskytuje aj konkrétnu sociálnu starostlivosť a emocionálnu podporu. Súčasťou programu je individuálna…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2