Browse Items (1 total)

  • Tags: Stress Symptoms

D. is altijd al bang geweest om alleen met het openbaar vervoer te reizen, vooral vanwege al die vreemde mensen die naar haar kijken. Sinds ze in een volle metro door een man is bedreigd durft ze niet meer zelfstandig met de metro naar haar werk.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2