Browse Items (2 total)

  • Tags: Stroke

9d616def9f02f4a48289ace8906a0d40.jpg
Mevrouw Akersloot is een vrouw van in de zeventig. Zij werd verwezen door haar neuroloog, in verband met slaapproblemen en irrationele angsten. De klachten hielden verband met traumatische gebeurtenissen. In 2004 was zij opgenomen op de afdeling…

Participants will be able to: 1) analyze how stroke effects brain function particularly in regards to dissociative disorders and traumatic memory recall; 2) assess the appropriate use of EMDR with a stroke victim; and 3) evaluate whether or not the…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2