Browse Items (2 total)

  • Tags: Suggestion

Alvorens vast te stellen of EMDR ‘mag’, wordt eerst een schets gegeven van de opvattingen over hoe EMDR werkt. Het werkgeheugenmodel blijkt veelbelovender te ogen dan de diverse neurologische modellen. Vervolgens komt aan de orde of en hoe…

One of the most complete definitions of Trauma describes it as an "extreme, unsustainable and inevitable threatening experience, in the face of which the individual experiences a sense of helplessness", an event outside the range of usual human…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2