Browse Items (10 total)

  • Tags: Symposia

This presentation illustrates how EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) can be used either in a planned way to address anticipated events that trigger crises, or with the dissociative client who presents in an overwhelmed state with…

Bij de behandeling van complexe ptss-patiënten wordt niet altijd de evidence- based behandeling toegepast, zoals die wordt beschreven in de richtlijnen. Doorgaans is de mening, dat stabilisatie het enige mogelijke is vanwege gevaar voor psychische…

Vooral bij de behandeling van de complexere patiënten met een posttraumatische stressstoornis (PTTS) worden niet altijd de evidence-based behandelvormen toegepast zoals die zijn beschreven in de richtlijnen. Vaak worden slecht gedefinieerde…

Inhoud van de workshop: EMDR (eye movement desensitisation and reprocessing) is een intensieve vorm van psychotherapie voor mensen die last houden van de gevolgen van een (of meerdere) schokkende ervaring(EN). Over het effect van emdr is…

Inhoud van de workshop: Dissociatie en trauma zijn nauw met elkaar verbonden. Dissociatieve stoornissen worden toch vaak niet herkend en dissociatieve stoornissen bij kinderen gelden als controversieel. Kinder- en jeugdpsychiaters leren in de…

Achtergrond: Meer dan 50% van de kinderen maakt een of meerdere ingrijpende gebeurtenissen mee voor het 18e jaar, ongeveer 20% ontwikkelt traumagerelateerde psychopathologie en in 45% van de gevallen is er een verband tussen het meemaken van een…

Achtergrond: Eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR) is een evidence-based behandelmethode voor zowel kinderen als volwassenen die blijvende psychische of lichamelijke klachten overhouden aan een of meer ingrijpende gebeurtenissen. Er is…

De psychiatrische morbiditeit bij kinderen met een verstandelijke beperking (VB) is hoog. Daarbij spelen tekorten in de sociale informatieverwerking (SI) een belangrijke rol. Bestaande diagnostische instrumenten als intelligentietesten geven daarover…

Achtergrond: Dagelijks raken veel kinderen betrokken bij ongelukken, brand, (seksueel) geweld, pesten, of andere ingrijpende gebeurtenissen. Het meemaken van dergelijke gebeurtenissen kan leiden tot een posttraumatische stressstoornis (PTSS). ptss…

Achtergrond: Uit onderzoek blijkt dat in jeugdzorginstellingen geplaatste meisjes vaak getraumatiseerd zijn en mede hierdoor ernstige problemen vertonen in het verdere leven. Onderzoek (Hamerlynck 2008) toont aan dat 85% van de meisjes een of meer…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2