Browse Items (1 total)

  • Tags: Tax Memory

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een omstreden behandelmethode. Eerst werd het beschouwd als een ritueel met oogbewegingen, en later als een vorm van korte exposure door het oproepen van een traumatisch beeld. Echter, uit…

Tags:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2