Browse Items (2 total)

  • Tags: Textbook

9200000010167570.jpg
Het Handboek EMDR is het leerboek bij de EMDR basistrainingen die door de Vereniging EMDR Nederland worden erkend. Wat in het handboek ontbreekt, is informatie over de behandeling van lastige problematiek en ernstig beschadigde patiënten. Het…

Mensen die worden geconfronteerd met afschuwelijke gebeurtenissen kunnen daar blijvende klachten aan overhouden. Voorbeelden van dergelijke klachten zijn angstige dromen, schrikachtigheid, voortdurende angst of nervositeit en vermijdingsgedrag.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2