Browse Items (393 total)

  • Tags: Theory

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) has established itself as an evidence-based psychotherapy for the treatment of trauma and other related mental health disorders. Despite the numerous studies touting EMDR’s efficacy, it is still…

In the previous paper, [Dunne, T. (2011, February). The history and development of eye movement desensitization and reprocessing. The Irish Psychologist, 37(4), 99-105] we reviewed the origins and beginnings of EMDR and outlined the EMDR Protocol in…

Aujourd’hui, il m’arrive fréquemment d’introduire une série de sessions d’EMDR dans le suivi d’un client – notamment lorsqu’émerge dans l’anamnèse un traumatisme psy-chologique majeur : décès, suicide ou accident grave d’un proche (ou du client…

Today, I often include a series of EMDR sessions in my work with a client – especially when major psychological traumas emerge in their case history: a death, a suicide or a serious accident affecting someone close to them (or the client himself),…

Ce sont d’abord les vétérans de la guerre du Vietnam qui en ont bénéficié. Aujourd’hui, l’EMDR s’utilise pour guérir des traumatismes de toutes natures. Rien qu’en bougeant les yeux... Traumatisme. Le mot résonne avec force. Il est associé à la…

Who is the author of PCs? Are they constructed during the assessment phase of treatment or do empowering, calming thoughts emerge during processing? Can we think of these compassionate, confident thoughts as the Self that has been described…

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a treatment technique for resolving Post Traumatic Stress Disorder(PTSD) and other DSM IV disorders. It has caused quite a lot of discussion in the clinical and insurance communities, as well as…

The watch wait and wonder (www) approach to parental and infant mental health was developed in Toronto over the last 20 years. In the last few years a number of therapists have set up www clinics in the UK. We have been running a joint EMDR and www…

Er zijn verschillende theorieën om de gunstige effecten van EMDR te verklaren. De laatste jaren wijst onderzoek op dit terrein steeds meer in de richting van de zogenaamde werkgeheugenhypothese. Niet in de laatste plaats vanwege het onderzoek van…

Een tijdje geleden alweer deed ik mee aan een vierdaagse cursus EMDR. Aanvankelijk was ik sceptisch. Hoezo nou een behandelvorm die sneller beter resultaat had dan andere vormen van behandelen?! Maar toen werd ik erdoor gegrepen. Ik raakte in de ban…

Enkele jaren geleden deed de EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) haar intrede in de behandeling van psychotrauma’s. Deze methode was hoewel niet geheel begrepen qua mechanisme ontegenzeggelijk spectaculair qua resultaat door de…

EMDR is een geprotocolleerde, evidence-based behandelprocedure gericht op het ‘desensitiseren’ – verzwakken – van herinneringen aan beschadigende gebeurtenissen. Volgens de Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen uit 2003 is EMDR één van de…

EMDR werkt. Zoveel is duidelijk. Er is veel onderzoek verricht naar het effect van EMDR bij mensen met een posttraumatische stressstoornis. Er zijn de afgelopen twintig jaar ruim veertig studies verschenen waarin EMDR werd vergeleken met onder andere…

EMDR therapy directly addresses the physiologically stored memory networks that underlie both psychological problems and mental health. This adaptive information processing orientation to both case conceptualization and clinical application will be…

This research project investigated how EMDR Therapists integrated EMDR into their clinical practice post-training and what, if any, difficulties they experienced. A total of 74 respondents completed a questionnaire and 9 respondents were interviewed…

This session provides an opportunity for delegates to ask questions from the floor to a panel of experts.

Diez años después de Francine Shapiro editado su primer artículo sobre el movimiento de los ojos Desensibilización y Reprocesamiento método (EMDR), el interés en la aplicación terapéutica, bases teóricas y los mecanismos fisiológicos implicados ha…

Eye Movement and Desensitisation Reprocessing (EMDR) is een effectieve behandeling van traumasymptomen en de positieve effecten worden teruggevonden in het laboratorium, onder goed gecontroleerde omstandigheden. Dat biedt de mogelijkheid om na te…

Inhoud van de workshop: EMDR (eye movement desensitisation and reprocessing) is een intensieve vorm van psychotherapie voor mensen die last houden van de gevolgen van een (of meerdere) schokkende ervaring(EN). Over het effect van emdr is…

Martin Zobel hat als Herausgeber ein Team von zwölf erfahrenen Autorinnen und Autoren versammelt, darunter ausgewiesene Spezialisten auf dem Gebiet der Traumatherapie wie Luise Reddemann und Oliver Schubbe. Auch der kürzlich verstorbene Klaus Grawe…

EMDR is (1) Een geprotocolleerde behandelmethode voor behandeling van trauma’s (T en t) (2) EMDR is een eerste keus behandeling voor PTSS (Post traumatische stress stoornis). EMDR is (1) a protocol-treatment method for treating trauma (T, t) (2) EMDR…

EMDR is often used to help clients access and rewire neural pathways to integrate traumatic memories and relieve dissociation, hyperarousal, and numbing. But it can also help clients move toward a better future by mentally rehearsing aspects of more…

EMDR á uma abordagem poderosa que já trouxe cura emocional a milhões de pessoas que sofrem com traumas ao redor do mundo. Os protocolos e procedimentos estão claramente desenvolvidos e delineados, mas a essência do EMDR permanece ainda por ser…

51CWsjLABQL__AC_US218_.jpg
Wanneer Eddie aangemeld wordt voor behandeling bij mij, heeft hij al een lang hulpverleningsverleden achter de rug. Riagg, Algemeen Maatschappelijk Werk, deeltijdbehandeling, klinische opname. Zo ongeveer alle persoonlijkheidsstoornissen worden in…

Patienten mit Traumafolgestörungen suchen meistens frühzeitig ihren Hausarzt auf. Das liegt einerseits daran, dass der Hausarzt in unserem Gesundheitssystem für den Erstkontakt kurzfristig zur Verfügung steht und gegebenenfalls zum Facharzt…

While EMDR has become known as a highly effective psychotherapy approach for neutralizing traumatic memories, it's evolded into a comprehensive and powerful therapy that goes well beyond helping clients reprocess negative experiences to transforming…

眼动脱敏治疗(EMDR)的应用北京建筑工程学院心理咨询中心郑宁眼动脱敏治疗(EMDR)是美国近年来应用于心理创伤的一种新的心理治疗方法(1,2),创始于1983年。通过眼球运动来减轻心理症状,达到治疗目的。因其疗程短,疗效显著,已有越来越多的心理治疗.Eye movement desensitization therapy (EMDR) application Beijing Construction Engineering College Counseling Center Zheng…

《今回の特集:EMDR…トラウマ治療の新常識》 本誌でEMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)を,「これは奇跡だろうか!」と紹介してから10年。今やPTSDのみならず,ボーダーラインや発達障害の領域でもめざましい治療効果を発揮し,心理療法のあり方そのものをダイナミックに変革しようとしています。本特集ではさまざまな疑問に答える50のQ&Aや座談会など多方面から,「奇跡を確実に,安全に起こす治療法」として,再びEMDRの魅力と可能性に迫ります。 "The topic of today:…

Odwrazliwienie za pomoca ruchów oczu (eye movement desensitization and reprocessing – EMDR) jest metoda oparta na obserwacji i materiale klinicznym, a nie na twierdzeniach okreslonej teorii. Desensitization using eye movements (eye movement…

L’EMDR se situe comme une technique très adaptée au traitement du psychotraumatisme. Pourtant, malgré le succès parfois spectaculaire de cette méthode, certains patients ne présentent aucune amélioration.EMDR is a technique very suitable for the…

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a revolutionary, powerful therapeutic method for healing the devastation of trauma. In addition to the treatment of PTSD, EMDR can treat the psychological effects of smaller traumas related to…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2