Browse Items (1 total)

  • Tags: Theory Derivation

De eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) interventie wordt veelvoudig gebruikt in de gezondheidszorg en is een van de meest onderzochte interventies voor posttraumatische stress-stoornis. De populariteit van deze interventie kan mede…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2