Browse Items (2 total)

  • Tags: Tips

Developments in neurobiology of attachment and affect (Lanius, Paulsen & Corrigan, in press) are foundational to clinical advances in repairing early trauma and neglect. Innovations in the EMDR field (O’Shea, 2009, O’Shea & Paulsen, 2007;…

Voor een tijdje nu EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is niet meer uitsluitend gebruikt voor de behandeling van directe effecten van psychologische trauma's, zoals PTSS. De behandelmethode wordt steeds toegepast in een grote…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2