Browse Items (2 total)

  • Tags: Tobacco

Background: Compulsions and cravings for smoking have been the subject of behavioral treatment. EMDR [1] is an established, effective treatment of trauma-based disorders [2]. Its use in the treatment of addictions and compulsions is relatively new.…

Roken vormt wereldwijd de meest te voorkomen doodsoorzaak (Vleeming, Rambali & Opperhuizen, 2002; van Zundert, 2011). Het is belangrijk om nieuwe effectieve behandelingen te ontwikkelen voor rookverslaving, omdat goede behandelingen voor het…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2