Browse Items (1 total)

  • Tags: Trauma-Related Anxiety

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een nieuwe behandelingsmethode voor posttraumatische stress–stoornis en andere trauma–gerelateerde angstklachten. In essentie behelst EMDR het volgende: cliënten nemen een traumatische of…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2