Browse Items (2 total)

  • Tags: Troubleshooting

EMDR is een effectieve techniek, waarmee vaak hele mooie resultaten worden bereikt. Maar zelfs EMDR werkt niet altijd. Er zijn cliënten bij wie de EMDR niet lukt, niet aanslaat, niets oplevert, of erger nog: zelfs averechts werkt. Voor dergelijke…

This workshop is aimed at all EMDR clinicians who sometimes struggle with the standard protocol. It highlights some of the common difficulties encountered when using EMDR, and offers practical solutions based on the theoretical background. We will…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2