Browse Items (1 total)

  • Tags: Vengeance Urge

In deze workshop richt de aandacht zich op de EMDR-behandeling van agressie- en wraakproblemen als gevolg van beschadigende ervaringen in het verleden. Allereerst wordt stilgestaan bij valkuilen in de therapeutische relatie die het vanuit…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2