Browse Items (155 total)

  • Tags: Veterans

در میان جانبازان شیوع بالایی دارد، از سوی دیگر، (PTSD) مقدمه: با توجه به اینکه میزان اختلال استرس پس از سانحه این اختلال مشکلات عدی د های برای جانبازان و خانوا ده ها ایجاد م یکند، بر علائم (EMDR) هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر روش درمان حساسیت زدایی…

There is a growing need for EMDR therapists to effectively treat military and veteran populations. This full-day workshop provides essential information for treating this special population including basic understanding of military-related coping…

چکیده زمینه و هدف: اختلال استرس پس از ضربه به عنوان مجموعه علایمی ‌توصیف می‌شوند که پس از آن که شخص رویداد آسیب‌زایی‌ را مشاهده می‌کند، می‌شنود و یا درگیر آن می‌شود، به وجود می‌آیند. هدف این مطالعه مقایسه اثر بخشی‌حساسیت‌زدایی‌از طریق حرکات چشم و…

This workshop will provide opportunity for Canadian EMDR clinicians working with military, veterans & paramilitary to gather together. We will discover our common problems, share solutions, and develop ways to remain connected & be resources…

This presentation provides a model for effectively treating complex PTSD. It is designed to provide resources for persons treating military/veterans and other clinicians working with complex PTSD/DESNOS. Video and PowerPoint presentations are used to…

41b0a4Up3tL._SX331_BO1,204,203,200_.jpg
Based on the profound expertise of the author―an EMDR therapist, consultant, and trainer who brings 33 years of military experience to his therapeutic work―this is a “how-to” manual on the unique treatment needs of active duty and veteran populations…

This report summarizes data gathered thus far from an ongoing study. Two groups (total N = 12) of Vietnam War veterans diagnosed with Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) received a single session of exposure or Eye Movement Desensitization and…

This session will use the Adaptive Information Processing (AIP) model to cover the eight phases of the EMDR protocol with special application to combat veterans. One presenter will focus on contemporary war veterans (Desert Storm, OIF/OEF/OND) while…

The issue of treatment tolerance within the field of psychotherapy is, at best, a nebulous construct and has been commonly evaluated via rates of subject attrition and homework compliance. This research presents the psychometric properties of a…

Eye movement desensitization and reprocessing (EMD/R) was investigated with 25 Vietnam combat veterans with PTSD, randomly assigned to EMD/R or a control condition. First, PTSD was assessed and subjects were assisted in developing a PTSD-related…

At Fort Wainwright, soldiers often seek out EMDR because, “it’s perceived to be less invasive” than another common treatment called prolonged exposure, said Lt. Col. Dennis Sarmiento, chief of behavioral health for medical department activity-…

This article reviews and analyzes two national studies of the efficacy of treatment for war veterans suffering from post–traumatic stress disorder (PTSD). Acareful analysis of the studies conducted by the Department of Veterans Affairs (DVA)…

He established the program and is a recognized expert in a form of stress therapy with a long, complex name known by its initials, EMDR (eye movement desensitization and reprocessing).

If we look carefully, we can see that many of these fathers displayed signs of what we know now is posttraumatic stress disorder (PTSD). It didn't help that PTSD wasn't even listed as a diagnosis until 1980. But the fact that war experiences were…

What are effective treatments for chronic pain? Due to the multi-dimensional aspects of pain, a number of treatment approaches have been used. They take into account the cognitive, affective, behavioral, social, and physical aspects of pain.…

Five hospitalized Vietnam combat veterans with chronic PTSD were treated with Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), a new psychotherapeutic procedure. Changes in previously refractory symptoms of intrusiveness and arousal were noted…

This workshop offers the opportunity for additional clinical skill development for participants. Presenters are members of Soldier Center staff who specialize in treating military, veterans and first responders with EMDR therapy. Some of the most…

Know the Why and How to Choose Your What: Some Essentials of EMDR Model and Methodology: Part 2 of 2

The wars in Afghanistan and Iraq have entirely altered the standard military response. Service members are being deployed more frequently and for increasing amounts of time. As a result, they are at a higher risk for mental health issues due to…

Two seminal studies currently provide empirical evidence for treatment of PTSD and anchor the VA’s treatment focus/ funding...Cognitive Processing Therapy (CPT) (Monson et al., 2006) Prolonged Exposure (PE) (Schnurr et al., 2007). Both showed 40% -…

This quantitative study of 13 veterans living in a residential treatment program for substance abuse and homelessness was designed to measure the impact of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) EMDR as compared to treatment as usual…

This research aims to determine efficacy of two therapeutic methods and compare them: Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) for reduction of anxiety and depression for Iranian combatant afflicted…

Il s'agit d'une étude de cas concernant une personne ayant vécu un épisode dissociatif sévère suite à une séance EMDR. Un seul article bref a, à ce jour, documenté les réactions adverses susceptibles d'être induites par EMDR... Sans parti pris, il…

If there are new approaches to helping veterans heal, great. But keep in mind that the existing system is actually pretty good, too.

While it’s invisible to the naked eye, post-traumatic stress disorder (PTSD) has become the signature wound of the fighting in Iraq and Afghanistan and has already had a negative impact on hundreds of thousands of American soldiers and their…

This study explored the effectiveness of a single session of three different treatments for traumatic memories. Subjects were 45 adult males, randomly assigned to Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Flooding, or Placebo therapy…

To explore the efficacy of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) to treat Iranian Veterans who have experienced Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) after Iran-Iraq war, a pilot study was designed with pre-test, post-test and control…

To explore the efficacy of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) to treat Iranian Veterans who have experienced Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) after Iran-Iraq war, a pilot study was designed with pre-test, post-test and control…

The efficacy of eye movement desensitization and reprocessing (EMD/R) was compared with that of a control (no treatment) condition in the treatment of Vietnam combat veterans with postraumatic stress disorder. 27 volunteer subjects were randomly…

The aim of the study was to determine the effectiveness of the recently developed Eye Movement Desensitization (EMD) procedure on traumatic memory symptomatology. 22 subjects suffering from symptoms related to traumatic memories were used in the…

51TFATz-iWL__SX334_BO1,204,203,200_.jpg
To help veteran couples, therapists need to understand the effect of war on the warrior, the impact of the warrior's experience on intimate relationships, and effective individual and couple treatments. These considerations are discussed in this…

Participants will: 1) be able to differentiate between survivor guilt, bystander guilt, and perpetrator guilt and will become familiar with some of the literature addressing this issue; 2) become familiar with common patterns of naturally-occurring…

Tags: ,

This presentation addresses the need for early intervention for people immediately impacted by military conflicts, as well as veterans and their providers. EI protocols used in military conflict events, as well as those applied for military medical…

This workshop provides guidance on using EMDR with military veterans. Included is information on the nature of military service, adjustments to EMDR often useful when working with military personnel and veterans, family issues influenced by military…

EMDR psychotherapists often feel challenged when applying the EMDR standard protocol when working with veterans and active duty clients. This may be due to lack of familiarity with complex clinical presentations often seen with PTSD from trauma…

The presenter will illustrate ways to make EMDR therapy more efficient for military service members and veterans transitioning to civilian life. Specific resources and target planning with an emphasis on chronological and thematic clustering related…

Introduction: Sleep disorders are a common symptom of PTSD. These disturbances are a clinical factor of severity, and would also contribute to the pathophysiology of the disorder. Numerous studies have measured sleep parameters in PTSD patients. The…

This purpose of this study was to investigate the role of eye movements in EMDR, and to test the efficacy of EMDR in the treatment of guilt associated with combat-trauma. A single-case multiple component cross-over design across seven participants…

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een bewezen effectieve behandeling voor posttraumatische stressstoornis (PTSS). De literatuur over de werkzaamheid van EMDR bij complexere vormen van PTSS is echter minder eenduidig. Er is ook…

Tags:

This study examined emotional processing and outcome in 27 Vietnam veterans with chronic PTSD who underwent eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy, with and without the eye movement component, in a crossover design. Results…

PTSD was only formally recognized as a mental disorder by the American Psychiatric Association in 1980. Modern day treatments still focus on accessing and reprocessing traumatic memories. In 1981, Bay Area doctor Francine Shapiro developed a new…

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is a new and controversial cognitive-behavioural treatment technique that combines cognitive processing and exposure methodology to treat conditioned emotional responding and other trauma-related…

Despite the clinical and social impact of PTSD, there are few controlled studies investigating its treatment. In this investigation, the effectiveness of two psychotherapeutic interventions for PTSD were compared using a randomized controlled outcome…

Based on low-quality studies, for patients with post-traumatic stress disorder (PTSD), there is a suggestion that treatment with eye-movement desensitization and reprocessing (EMDR) results in significantly better outcomes when compared to waitlist…

The purpose of this study was to investigate the role of eye movements in eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), and to test the efficacy of EMDR in the treatment of guilt associated with combat trauma. EMDR was compared to a non-eye…

4 Vietnam veterans diagnosed with PTSD were treated with 12 sessions of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), targeting their combat memories. An extensive multimodal assessment battery showed very substantial clinical improvement for…

Comments on the article by J. G. Carlson et al (see record 84-01737) regarding the use of eye movement desensitization and reprocessing treatment (EMDR) to treat posttraumatic stress disorder (PTSD) in Vietnam veterans. The author suggests that EMDR…

41CPTV8Z76L._AC_US327_QL65_.jpg
This book reviews research and development; discusses theoretical constructs and possible underlying mechanisms; and presents protocols and procedures for treatment of adults and children with a range of complaints. Among the many clinical…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2