Browse Items (2 total)

  • Tags: Visual Analog Scale

Objectives Tinnitus can induce disabling psychological suffering, requiring an integrative multimodal approach, combining neuromodulation and psychotherapeutic methods. We sought to evaluate the therapeutic efficacy and acceptability of Eye Movement…

Fibromiyalji sendromu (FMS) etiyolojisi belli olmayan, yaygın vücut ağrıları, belirli anatomik bölgelerde duyarlılık, azalmış ağrı eşiği, uyku bozuklukları, yorgunluk ve sıklıkla ruhsal sıkıntı ile karakterize eklem dışı romatizmal bir hastalıktır.…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2