Browse Items (2 total)

  • Tags: Visual Impairments

Na een korte inleiding over de speciale problemen die mensen met een Verstandelijke en/of Meervoudige (visueel-en-verstandelijke) Beperking in hun leven ontmoeten en de vele vormen van psychotrauma, die voor hen ontstaan door situaties die door…

This case discussion focuses on a traumatically blinded man. Treatment involved stabilisation using ego-state work with bilateral stimulation, followed by trauma processing work using EMDR. The aim of this paper is to assess his response to this…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2