Browse Items (1 total)

  • Tags: Visual Representations

Achtergrond: Van oudsher zijn psychotherapieën gericht op de verbale representaties (gedachten) van patiënten. Dit is onder andere nuttig gebleken in de cognitief gedragstherapeutische behandeling van psychose. Echter, steeds meer studies suggereren…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2