Browse Items (1 total)

  • Tags: Weeping Camel

Het heeft er alle schijn van dat ook getraumatiseerde kamelen van hun trauma’s kunnen worden bevrijd door middel van werkgeheugenbelasting, nadat het traumanetwerk is geactiveerd. In de Mongoolse documentaire The Story of the Weeping Camel wordt dit…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2