Browse Items (36 total)

  • Tags: Women

BackgroundIn 2014 the Yezidi, an ethnic minority group in Iraq, suffered genocide at the hands of ISIS in which approximately 3100 people were killed, 6800 abducted, and 400,000 displaced. Around 3,000 remain missing. AimThis study examined the…

هدف پژوهش حاضر اندازه گیری میزان اثربخشی حساسیت زدایی منظم از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد(ای.ام.دی.آر) بر کاهش شدت افسردگی اساسی زنان و مقایسه آن با دارودرمانی می باشد. نمونه شامل 15 زن است که برای اولین بار تشخیص افسردگی اساسی گرفته و نیز برای اولین…

Child sexual abuse is prevalent worldwide and can result in adverse psychological effects that persist into adulthood. Therapists must identify therapeutic treatments for adult survivors of child sexual abuse who continue to experience psychological…

The authors feel this is the first time in the published literature that EMDR has been used to help a person who is using food as a coping mechanism. This intervention had dramatic effects on the woman’s diet and hence her Type 2 Diabetes. These…

In this study, a semi-experimental design were used in the random assignment of participants to experimental and control groups. Among 50 chosen patient in this study about ones tending to participate in the research were randomizing put in to…

This 1.5-hour workshop will demonstrate the application for the phase oriented approach for the treatment of complex trauma using structural dissociation theory and EMDR through an in-depth illustration of a single case study of a First Nations…

Background: This study aimed to examine whether the combined use of schema therapy (ST) and Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) can improve substance use disorder (SUD) outcomes in a sample of women with co-occurring SUD and…

Chaque année, des milliers de femmes sont victimes d'agressions sexuelles en République démocratique du Congo. En 2008, l'auteur a été invité en République démocratique du Congo afin d'aider au développement et à l'évaluation d'une approche…

This study addresses the question, what is the most effective treatment method for female veterans of Operation Iraqi Freedom (OIF) and Operation Enduring Freedom (OEF) diagnosed with Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)? Female veterans experience…

In a naturalistic outcome study, the authors evaluated the results of a specific psychodynamically oriented trauma–focused inpatient treatment for women with complex posttraumatic stress disorder and concomitant borderline personality disorder,…

This analytical study begs to question why this treatment is not more readily available to this population with the seemingly natural fit between Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) and the inner city African-American women. This…

41F59nF8RbL__SX330_BO1,204,203,200_.jpg
The experience of being a woman in the modern world cannot be easily described using a series of psychological cliches and generic feminist language. This book contains contributions from scholars and clinical practitioners around the globe (USA,…

This paper described the application of eye movement desensitization reprocessing (EMDR) for addressing the posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms in a Chinese woman who had experienced multiple traumas in her childhood. EMDR is an integrative…

Program azylového domu pre týrané ženy sa zameriava nielen na zabezpečenie ochrany klientky, ktorá opustila prostredie domáceho násilia, ale poskytuje aj konkrétnu sociálnu starostlivosť a emocionálnu podporu. Súčasťou programu je individuálna…

This paper will look at the effective use of the eight phases of the EMDR protocol in IMAGO therapy. It will be used to provide theoretical linkages between the use and integration of EMDR and IMAGO in couple’s therapy. Both these will be understood…

L’objectif de cette étude est de mettre en évidence à partir du suivi de six femmes victimes de viols par leur conjoint, les effets de la thérapie « eye movement desensitization reprocessing », notamment en ce qui concerne la réduction des symptômes…

In dit artikel wordt de behandeling beschreven van een vrouw met een ernstige eenmalige traumatische ervaring. Na een moeizame start waarbij de cliënte aanvankelijk psychiatrisch-psychotherapeutisch wordt begeleid, komt er een spectaculaire…

51CWsjLABQL__AC_US218_.jpg
Mariska is op haar 13de eenmalig seksueel misbruikt door haar zeven jaar oudere broer. Ze heeft veel last van indringende beelden en tijdens het vrijen komen sinds enkele jaren herbelevingen voor. Rondom haar 17de is er gedurende een jaar sprake…

9d616def9f02f4a48289ace8906a0d40.jpg
Eva wordt naar mij verwezen nadat verschillende behandelingen in verband met vaginisme geen resultaat hadden. Eva is 24 jaar en heeft zolang zij zich kan heugen problemen met vrijen. Vanaf haar eerste seksuele ervaring toen zij 16 jaar was heeft zij…

51CWsjLABQL__AC_US218_.jpg
Karin is een 42-jarige, hoogopgeleide vrouw, werkzaam als zelfstandig gevestigd adviseur en samenwonend. Ze omschrijft zichzelf als een persoon die de neiging heeft veel te denken en overzicht te zoeken; als iemand die geleerd heeft omcontrole te…

9d616def9f02f4a48289ace8906a0d40.jpg
Christina is een 50-jarige huisvrouw die – via maatschappelijk werk – bij mij wordt aangemeld. Dit vanwege ernstige depressieve klachten en stagnatie in een al twee jaar durende behandeling bij het reguliere maatschappelijk werk. Christina heeft last…

Tags:

9d616def9f02f4a48289ace8906a0d40.jpg
Marion is een 28-jarige vrouw die eind 2003 een tbs krijgt opgelegd vanwege een poging tot brandstichting. Haar zus doet aangifte. Er zijn geen eerdere veroordelingen geweest, maar Marion heeft wel eerder brand gesticht. In 1996 sticht zij voor het…

9d616def9f02f4a48289ace8906a0d40.jpg
Suzanne is 30 jaar als ze zich aanmeldt voor behandeling van al lang bestaande en zich steeds verder uitbreidende angst en onzekerheid in het contactmet mensen. Het is niet de eerste keer dat zij behandeling zoekt. Een aantal jaren eerder werd zij…

Doriene werd in augustus 2007 door de huisarts aangemeld in verband met paniekaanvallen. In het intakegesprek vertelde Doriene dat ze het gevoel heeft dat de angst haar overvalt. Tijdens een paniekaanval heeft ze het koud en warm tegelijkertijd,…

In 2008 I was invited to work and train professionals working with women who had been raped in the wars raging in the Congo. Seeing that there are tens of thousands of women who were raped, I decided to apply a group therapy model using EMDR The…

This presentation offers a description of an integrative approach of group treatment within phase I treatment leaning on psychodynamic theory, a clear psycho-educative approach that uses methods as hypnosis/relaxation training/mindfulness training,…

Tags: ,

Alternative to violence has developed a group treatment model structured by the theory of structural dissociation and EMDR trauma treatment theory. Woman with ethnic minority background received short terms group treatment at a shelter for victims of…

The purpose of this study is to explore: (a) the lived experiences of clients participating in Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) treatment as part of their addiction continuing care, and (b) the impact of the EMDR experience on…

La cistite interstiziale, malattia cronica e rara, si presenta con gli stessi sintomi della cistite “classica”: bruciore, dolori al basso ventre, necessità di urinare di frequente (fino a 60 volte tra giorno e notte), urgenza minzionale spesso…

But a neurological process called Eye Movement Desensitization and Reprocessing as a possible cure for the disorder has piqued interest, and the WHO will send Denver psychiatrist Bert Furmansky across the world to see if the process can help some of…

A study is described comparing Prolonged Exposure, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, and the Counting Method with 51 multiply-traumatized women. Measures of PTSD were significantly reduced by all three methods, but differences among the…

Participants will: 1) understand the subtleties and complexities of abusive relationships; 2) be able to assess children for subtle signs of abuse and coercion, including brainwashing; 3) be taken through a case of successful treatment of a…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2