Browse Items (2 total)

  • Tags: Wounds and Injuries

Vajinismus kadının vajina kaslarındaki istemsiz kasılmalar nedeniyle hiçbir şekilde cinsel ilişkinin gerçekleşemediği bir cinsel işlev bozukluğudur. Vajinismus için temel tanı kriteri vajinanın dış üçte birindeki kaslarda koitusu engelleyecek,…

Three complex cases are presented to document further the broad applicability of eye movement desensitization (EMD) for PTSD. In the first subject this disorder was combined with panic attacks; in the second, sexual dysfunction was an additional…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2