Eye-movement-desensitization heeft geen effect op emotionele reactiviteit van 'normale' proefpersonen Eye movement desensitization has no effect on the emotional reactivity of normal test subjects

Description

Verschillende single-case studies hebben gesuggereerd dat posttraumatische stress-symptomen en andere angst-gerelateerde problemen kunnen succesvol worden behandeld met een sessie van de oogbeweging desensibilisatie (EMD). Twee experimenten werden uitgevoerd om te onderzoeken of EMD de emotionele reactie van de normale proefpersonen beïnvloedt. In het eerste experiment kregen de proefpersonen (N = 40) blijkt een aversieve dia. Vervolgens helft van de proefpersonen ondergingen EMD, terwijl ze repeteerden de dia informatie, en de andere helft onderging een controle-procedure (dwz de vinger te tikken), terwijl het verbeelden van de glijbaan. Voor en na de interventie (dat wil zeggen, EMD vs vinger te tikken), werden de hartslag en de self-report gegevens die zijn verkregen terwijl proefpersonen repeteerde de dia. Er werd geen bewijs gevonden dat EMD de emotionele impact van de aversieve dia verlaagd. Het tweede experiment werd uitgevoerd langs dezelfde lijnen. Echter, dit keer proefpersonen (N = 28) repeteerde een pijnlijke gebeurtenis die zij onlangs had ervaren. Verder werd een cognitieve 'opwerking' component toegevoegd aan de EMD procedure. Toch heeft geen bevindingen ondersteunen het idee dat EMD emotionele reactiviteit remt om een grotere mate dan de vinger te tikken. Tezamen zijn de resultaten van beide experimenten niet bemoedigend, ze suggereren dat placebo-effecten en de vraag naar kenmerken rekening kan worden gehouden voor het spectaculaire succes van EMD.

Several single-case studies have suggested that posttraumatic stress symptoms and other anxiety-related problems can be successfully treated with one session of eye movement desensitization (EMD). Two experiments were carried out to examine whether EMD affects the emotional response of normal subjects. In the first experiment, subjects (N = 40) were shown an aversive slide. Next, half of the subjects underwent EMD while they rehearsed the slide information, and the other half underwent a control procedure (i.e., finger tapping) while imagining the slide. Before and after the intervention (i.e., EMD vs. finger tapping), heart rate and self-report data were obtained while subjects rehearsed the slide. No evidence was found to suggest that EMD reduced the emotional impact of the aversive slide. The second experiment was conducted along similar lines. However, this time subjects (N = 28) rehearsed an embarrassing event that they had recently experienced. Furthermore, a cognitive 'reprocessing' component was added to the EMD procedure. Nevertheless, findings did not support the idea that EMD inhibits emotional reactivity to greater extent than finger tapping. Taken together, the results of both experiments are not encouraging; they suggest that placebo effects and demand characteristics may account for the spectacular success of EMD.

Format

Magazine

Language

Dutch

Author(s)

Harald Merckelbach
Eef Hogervost
Mirjam Kampman
Ad de Jongh

Original Work Citation

Merckelbach, H., Hogervost, E., Kampman, M., & de Jongh, A. (1994, March). [Eye movement desensitization has no effect on the emotional reactivity of normal test subjects]. Gedragstherapie, 27(1), 33-49. Dutch

Collection

Citation

“Eye-movement-desensitization heeft geen effect op emotionele reactiviteit van 'normale' proefpersonen Eye movement desensitization has no effect on the emotional reactivity of normal test subjects,” Francine Shapiro Library, accessed January 26, 2022, https://emdria.omeka.net/items/show/16007.

Output Formats