De plaats van EMDR in debehandeling van posttraumatische stressstoornis

EMDR in the treatment of posttraumatic stress disorder

Description

In korte tijd heeft bereikt, EMDR enorme populariteit als de behandeling van keuze voor posttraumatische stress-stoornissen, zelfs in afwezigheid van een wetenschappelijk geldige theorie over de werkingsmechanismen. Advocaten vaak vet maken claims met betrekking tot effectiviteit. Ze suggereren dat EMDR is vrij eenvoudig uit te voeren om, en dat EMDR weinig last voor de patiënt heeft. Er is enig bewijs dat EMDR is zo effectief als cognitieve gedragstherapie in de behandeling van PTSS. Echter, de hoge verwachtingen met betrekking tot effectiviteit zijn nog niet bevestigd. Als de 'EMDR beweging' beweert dat de status van een officieel en wetenschappelijk gevalideerde psychotherapeutische methode, is onderzoek nodig dat zich kan identificeren met de specifieke effecten van de procedure ten opzichte van de niet-specifieke effecten van psychotherapie.

In short time EMDR has achieved enormous popularity as the treatment of choice for posttraumatic stress disorders, even in absence of a scientifically valid theory on its working mechanisms. Advocates frequently make bold claims regarding effectiveness. They suggest that EMDR is rather simple to perform, and that EMDR has little burden for the patient. There is some evidence that EMDR is as effective as Cognitive Behaviour Therapy in the treatment of PTSD. However, high levels of expectation with regard to effectiveness are not yet confirmed. If the EMDR movement claims the status of an official and scientifically validated psychotherapeutic method, research is needed that can identify the specific effects of the procedure relative to the non-specific effects of psychotherapy.

Format

Magazine

Language

Dutch

Author(s)

Arend Veeninga
Anton Hafkenscheid

Original Work Citation

Veeninga, A., & Hafkenscheid, A. (2005, December). [EMDR in the treatment of posttraumatic stress disorder]. Gedragstherapie, 38(4), 275-284. Dutch

Collection

Citation

“De plaats van EMDR in debehandeling van posttraumatische stressstoornis EMDR in the treatment of posttraumatic stress disorder,” Francine Shapiro Library, accessed October 26, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/16009.

Output Formats