Eye movement desensitization and reprocessing

Description

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een nieuwe behandelingsmethode voor posttraumatische stress–stoornis en andere trauma–gerelateerde angstklachten. In essentie behelst EMDR het volgende: cliënten nemen een traumatische of aversieve herinnering in gedachten en voeren onderwijl oogbewegingen uit door de hand van de therapeut te volgen. Onder invloed van de oogbewegingen zouden negatieve herinneringen hun pathogene karakter verliezen en alsnog adequaat worden verwerkt. Na een beknopte uiteenzetting over de achtergrond van EMDR en de toepassing van deze techniek bij kinderen, wordt de procedure beschreven en toegelicht aan de hand van twee gevalsbeschrijvingen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar behandelingsaspecten die voor het gebruik van EMDR bij kinderen relevant kunnen zijn. EMDR lijkt een nuttige aanvulling op reeds beschikbare behandelingsvormen. Vooralsnog is een kritische houding echter geboden.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a new treatment for post traumatic stress disorder and other trauma-related anxiety. EMDR involves essentially the following: clients take an aversive or traumatic memory in mind and implement the while eye movements in the hands of the therapist to follow. Under the influence of eye movements were negative memories lose their pathogenic character and still be properly processed. After a brief discussion of the background of EMDR and the application of this technique in children, the procedure is described and illustrated by two case reports. Special attention is paid to aspects of treatment for the use of EMDR in children may be relevant. EMDR appears to be a useful complement the available treatment modalities. For now, however, offered a critical attitude.

Format

Journal

Language

Dutch

Author(s)

Peter Muris
Ad de Jongh

Original Work Citation

Muris, P., & de Jongh, A. (1996, August). [Eye movement desensitization and reprocessing]. Kind en Adolescent, 17(3), 128-134. doi:10.1007/BF03060628. Dutch

Collection

Citation

“Eye movement desensitization and reprocessing,” Francine Shapiro Library, accessed September 18, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/16159.

Output Formats