Behandling av angestsyndrom. En systematisklitteraturaversikt. SBUs sammanfattning och slutsatser

Treatment of anxiety syndrome:  A systematic literature review. Summary and conclusions by the SBU

Description

En rapport från det svenska rådet för medicinsk utvärdering (SBU) har gått igenom, klassificeras och utvärderas den vetenskapliga litteraturen om behandling av panik-syndrom, specifika fobier, social fobi, tvångssyndrom syndrom (OCD), generaliserat ångestsyndrom (GAD) och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Översynen ingår behandling av barn, ungdomar och vuxna. Rapportens slutsats är att det finns effektiv behandling tillgänglig för alla ångest syndrom. Men i allmänhet, är effekten ofta måttliga och symtomen återkommer när behandlingen perioden avbryts. För vuxna, stödjer vetenskapliga bevis användning av paroxetin och sertralin för alla syndrom utom specifika fobier. För övriga SSRI-preparat Det finns också bevis för användning av Fluoxetin i OCD och PTSD, för fluvoxamin i social fobi och tvångssyndrom och för escitalopram i social fobi. Andra antidepressiva läkemedel med ett starkt vetenskapligt stöd är venlafaxin i social fobi och GAD, imipramin i panik syndrom och chlomipramine i panik syndrom och tvångssyndrom. Bland de psykologiska behandlingar, det finns vetenskapliga bevis för kognitiv beteendeterapi (KBT) för behandling av panik-syndrom, specifika fobier, social fobi, PTSD och GAD. Exponering, med eller utan andra psykoterapeutiska interventioner har vetenskapligt stöd för effekt vid paniksyndrom (både i termer av antalet panikattacker och agorafobi för), specifika fobier, tvångssyndrom och PTSD. Användning av ögonrörelser desensibilisering och upparbetning (EMDR) har vetenskapligt stöd för behandling av PTSD.

A report by the Swedish Council on Technology Assessment in Health Care (SBU) has reviewed, classified and evaluated the scientific literature on treatment of panic syndrome, specific phobias, social phobia, obsessive-compulsive syndrome (OCD), generalized anxiety syndrome (GAD) and post-traumatic stress disorder (PTSD). The review included treatment of children, adolescents and adults. The report concludes that there is effective treatment available for all anxiety syndromes. However in general, the effect is often moderate and symptoms reappear when the treatment period is discontinued. For adults, scientific evidence supports the use of paroxetine and sertraline for all syndromes except specific phobias. For the other SSRI's there is also evidence for the use of fluoxetin in OCD and PTSD, for fluvoxamine in social phobia and OCD and for escitalopram in social phobia. Other antidepressant drugs with a strong scientific support is venlafaxin in social phobia and GAD, imipramin in panic syndrome and chlomipramine in panic syndrome and OCD. Among psychological treatments, there is scientific evidence for cognitive behavior therapy (CBT) for treatment of panic syndrome, specific phobias, social phobia, PTSD and GAD. Exposure, with or without other psychotherapeutic interventions, has scientific support for efficacy in panic disorder (both in terms of number of panic attacks and for agoraphobia), specific phobias, OCD and PTSD. Use of eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) has scientific support for treatment of PTSD.

Format

Journal

Language

Swedish

Author(s)

Lars von Knorring
Sten Thelander
Agneta Pettersson

Original Work Citation

von Knorring, L., Thelander, S., & Pettersson, A. (2005, November 21-27). [Treatment of anxiety syndrome: A systematic literature review. Summary and conclusions by the SBU]. Lakartidningen, 102(47), 3561-3562, 3565-3566, 3569. Swedish

Collection

Citation

“Behandling av angestsyndrom. En systematisklitteraturaversikt. SBUs sammanfattning och slutsatser Treatment of anxiety syndrome:  A systematic literature review. Summary and conclusions by the SBU,” Francine Shapiro Library, accessed March 3, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/16175.

Output Formats