EMDR — inte bara traumabehandling

EMDR - not just trauma treatment

Description

Jag har arbetat de senaste tio åren med behandling av barn och ungdomar på en BUP-mottagning i Stockholm i ett invandrartätt område. Jag träffar därför många barn/ungdomar med olika typer av krigstrauman men naturligtvis också klienter med andra trauman och mer "vanliga" svårigheter. Med denna artikel skulle jag vilja visa hur jag har inlemmat EMDR-metoden (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) i behandlingen av två barn med sinsemellan helt olika livshistoria och symtom. Min erfarenhet är att EMDR förutom vid trauma är effektiv vid olika typer av problem. Den kan dessutom användas för att förstärka jagresurser och självkänsla. [Utdrag]

I have worked the last ten years with children and young people on a BUP reception in Stockholm in an ethnic community. I see why a lot of children / adolescents with different types of war traumas but of course also clients of other traumas and more "normal" difficulty. With this article I would like to show how I have incorporated EMDR method (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) in the treatment of two children with one another completely different life history and symptoms. My experience is that EMDR except in trauma is effective in various types of problems. It also can be used to enhance jagresurser and self esteem. [Excerpt]

Format

Journal

Language

Swedish

Author(s)

Margaretha Wachter

Original Work Citation

Wachter, M. (2002). [EMDR - not just trauma treatment]. Freningen Psykisk Hlsa, (43)3, 256-266. Swedish

Collection

Citation

“EMDR — inte bara traumabehandling EMDR - not just trauma treatment,” Francine Shapiro Library, accessed October 25, 2020, https://emdria.omeka.net/items/show/16216.

Output Formats