Om bare Jeppe visste...EMDR og rusbehandling Integrating EMDR and the treatment of substance abuse

Description

Denne artikkelen fokuserer på bruk av EMDR i behandling av klienter med rusmiddelproblemer. Personer i denne kundegruppen synes å vise en høy grad av symptomer knyttet til PTSD. Forfatterne presenterer en teoretisk begrunnelse for behandling av rus og traumer. Under henvisning til 20 forskjellige behandling saker ansette EMDR, viser de hvordan EMDR kan brukes til å hjelpe personer i denne klientgruppen. Potensielle problemer som oppstår under behandlingen blir også diskutert. Forfatterne foreslår at den tradisjonelle EMDR protokollen skal være tilrettelagt for bruk med denne klientgruppen. De konkluderer med at bruken av EMDR i behandling av klienter med rus synes faktisk både nyttig og fordelaktig.

This article focuses on the use of EMDR in the treatment of clients with substance abuse. Persons in this client group seem to display a high rate of symptoms related to PTSD. The authors present a theoretical rationale for treatment of substance abuse and trauma. Referring to 20 different treatment cases employing EMDR, they demonstrate how EMDR can be used to help persons in this particular client group. Potential problems arising during treatment are also discussed. The authors suggest that the traditional EMDR protocol should be adapted for use with this client group. They conclude that the use of EMDR in the treatment of clients with substance abuse does indeed seem both useful and beneficial.

Format

Journal

Language

Norwegian

Author(s)

Janne E. Amundsen
Kjetil Karstad

Original Work Citation

Amundsen, J. E., & Karstad, K. (2006, May). [Integrating EMDR and the treatment of substance abuse]. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43(5), 469-475. Norwegian

Collection

Citation

“Om bare Jeppe visste...EMDR og rusbehandling Integrating EMDR and the treatment of substance abuse,” Francine Shapiro Library, accessed October 17, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/16246.

Output Formats