Hoe groot ben jij naast een brandweerman?' Traumaverwerkingmet EMDR als een episode in een kindertherapie

When you stand next to a fireman: Dealing with trauma using EMDR in therapy with children

Description

Dit artikel tracht te illustreren hoe traumaverwerking deel kan uitmaken van een langdurige individuele therapie. Wanneer één, of meerdere traumatische gebeurtenissen het therapieproces blokkeren, is het mogelijk een episode van traumaverwerking in therapie in te bouwen waarbij men - als aanvulling van de gesprekstherapie - gebruik kan maken van EMDR. Het eerste deel van dit artikel is een kort overzicht van de belangrijkste kenmerken van het PTSS-syndroom en er wordt uitvoerig ingegaan op de geschiedenis, theorie en praktijk van EMDR en meer specifiek het gebruik ervan bij kinderen. Vervolgens wordt de parallel getrokken tussen cliëntgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie en traumaverwerking met EMDR. Het tweede deel van dit artikel is een casusbespreking van een 11-jarige jongen wiens moeder voor zijn ogen verbrand werd door gloeiende frituurolie, waarin het gebruik van EMDR bij kinderen wordt uitgewerkt.

This article tries to illustrate how trauma can be part of a long-term individual therapy. If one or more traumatic events of the therapy process to block, it is possible one episode of trauma therapy model using in one - an addition to the conversation therapy - may use EMDR. The first part of this article is a brief overview of the main characteristics of the PTSD syndrome, and a full explanation of the history, theory and practice of EMDR and more specifically its use in children. Then, the parallel between client-centered therapy, cognitive behavioral therapy and trauma with EMDR. The second part of this article is a case review of a 11-year-old boy whose mother before his eyes burned by hot cooking oil in which the use of EMDR in children is developed.

Format

Magazine

Language

Dutch

Author(s)

Judit Havelka

Original Work Citation

Judit, H. (2006). [When you stand next to a fireman: Dealing with trauma using EMDR in therapy with children]. Tijdschrift Clintgerichte Psychotherapie, 44 (3), 191-208. Dutch

Collection

Citation

“Hoe groot ben jij naast een brandweerman?' Traumaverwerkingmet EMDR als een episode in een kindertherapie When you stand next to a fireman: Dealing with trauma using EMDR in therapy with children,” Francine Shapiro Library, accessed March 2, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/16247.

Output Formats