Met het oog op morgen:  Een overzicht van EMDR-studies

With an eye to tomorrow:  A review of EMDR studies

Description

De Eye Movement Desensibilisatie Reprocessing (EMDR), ontwikkeld door Shapiro, is een relatief nieuwe methode voor de korte psychotherapeutische PTSS gerelateerde symptomen. Dit artikel is een overzicht van 27 empirische studies met behulp van de EMDR-methode. Het bleek dat de meeste studies, vooral de niet-gecontroleerde studies, aanzienlijke verbeteringen in het verslag cliënten binnen een paar sessies met EMDR. Echter, de meeste studies hebben ernstige methodologische tekortkomingen, betreffende het ontbreken van (1) een goede controle groepen, (2) gestandaardiseerde en gevalideerde vragenlijsten voor pre-en post-test metingen, (3) een adequate steekproefgrootte, (4) controle voor eerder ontvangen psychotherapie of andere niet-EMDR-interventies en / of (5) lange-termijn follow-up evaluaties. Deze tekortkomingen hinderen conclusies over de effectiviteit van de EMDR-methode, in tegenstelling tot andere behandelmethoden.

The Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR), developed by Shapiro, is a relatively new brief psychotherapeutic method for PTSD related symptoms. This article is a review of 27 empirical studies using the EMDR method. It was found that most studies, especially the non-controlled studies, report considerable improvements in clients within a few sessions with EMDR. However, most studies have serious methodological flaws, concerning absence of (1) proper control groups, (2) standardized and validated questionnaires for pre- and post-test measurements, (3) adequate sample sizes, (4) controlling for previous received psychotherapy or other non-EMDR interventions, and/or (5) long-term follow-up assessments. These shortcomings hinder conclusions about the efficacy of the EMDR method in contrast to other treatment methods.

Format

Journal

Language

Dutch

Author(s)

Peter G. van der Velden
Rolf J. Kleber

Original Work Citation

van der Velden, P. G., & Kleber, R. J. (1996). [With an eye to tomorrow: A review of EMDR studies]. Tijdschrift voor Psychiatrie, 38(1), 30-39. Dutch

Collection

Citation

“Met het oog op morgen:  Een overzicht van EMDR-studies With an eye to tomorrow:  A review of EMDR studies,” Francine Shapiro Library, accessed May 14, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/17349.

Output Formats