Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Een procedure voor de behandeling van aan trauma gerelateerde angst

Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): A procedure for the treatment of trauma-related anxiety

Description

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR ) is een relatief nieuwe procedure op het terrein van de psychotherapie. Ervaringen met EMDR geven aanleiding tot hoopvolle verwachtingen van de behandeling van diverse aan trauma gerelateerde angststoornissen, met name post–traumatische stress–stoornis (PTSS). Onderdeel van deze procedure is dat de therapeut bij de cliënt een aantal snelle en ritmische oogbewegingen uitlokt door te vragen zijn of haar vinger te volgen, terwijl de cliënt een beeld van de traumatische herinnering in gedachten houdt. In dit artikel worden de achtergronden en de principes van EMDR belicht en wordt de stapsgewijze procedure uitvoerig beschreven. Een gevalsbeschrijving van een cliënt met een paniekstoornis en een tandartsfobie laat zien dat EMDR kan leiden tot een langdurige vermindering van angstklachten. Tevens wordt ingegaan op de huidige stand van zaken van de wetenschappelijke ondersteuning van EMDR . Het toepassen van EMDR bij PTSSwordt door wetenschappelijk onderzoek gesteund, maar empirische ondersteuning voor de therapeutische effectiviteit van EMDR bij andere angststoornissen ontbreekt.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is a relatively new procedure in the field of psychotherapy. Experiences with EMDR give rise to hopes of treating various anxiety disorders related to trauma, especially post-traumatic stress disorder (PTSD). Part of this procedure is that the therapist and the client a number of rapid rhythmic eye movements provoked by asking his or her finger to follow, while the customer a picture of the traumatic memory in mind. This article describes the background and principles of EMDR and highlights the stepwise procedure in detail. A case report of a patient with a dental phobia and panic disorder showed that EMDR could lead to a prolonged reduction of anxiety. It also discusses the current state of the scientific support of EMDR. The use of EMDR in PTSSwordt supported by scientific research, but empirical support for the therapeutic efficacy of EMDR with other anxiety disorders is lacking.

Format

Journal

Language

Dutch

Author(s)

Ad de Jongh
Erik ten Broeke

Original Work Citation

de Jongh, A., & ten Broeke, E. (1996, April). [Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): A procedure for the treatment of trauma-related anxiety]. Tijdschrift voor Psychotherapie, 22(2), 53-64. doi:10.1007/BF03079287. Dutch

Collection

Citation

“Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): Een procedure voor de behandeling van aan trauma gerelateerde angst Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR): A procedure for the treatment of trauma-related anxiety,” Francine Shapiro Library, accessed April 17, 2021, https://emdria.omeka.net/items/show/17530.

Output Formats